Wob: wachten op bericht

Weet u nog, dat Wob-verzoek waar uw naam misschien wel in voorkwam? Eng hè? Wij dienden het op 3 september jl. in en attendeerden de dames en heren gemeentejuristen nog even op de wettelijke termijnen: vier weken voor het verzoek onder 1. en twee weken voor dat onder 2.

We kregen enkele dagen later – heel attent – een vriendelijke bevestiging van ontvangst. Daarin schreef de postdienst van de gemeente dat het verzoek was doorgeleid naar de Centrale Juridische Afdeling, die ons verzoek binnen de wettelijke termijn zouden beantwoorden. Keurig, zou je zeggen.

Omdat wij de beroerdsten niet zijn, hebben we gemeente een paar daagjes respijt gegeven. Maar inmiddels zijn we vijf weken verder en in onze brievenbus hebben we alleen een rekening van de Kamer van Koophandel gevonden – die we natuurlijk tijdig hebben betaald. Geen woord van de gemeente. Daarom hebben we vandaag een ingebrekestelling bezorgd. Als gevolg hiervan moet de gemeente binnen twee weken na vandaag, dus uiterlijk op 22 oktober a.s. op ons verzoek beslissen.

Of dit van de zijde van de gemeente tactiek of omissie is, weten we niet. Even schoot ons de merkwaardige opmerking door het hoofd in de laatste nieuwsbrief van GOUDasfalt, dat men de procedure rondom het Wob-verzoek “met vertrouwen” tegemoet ziet. Als de asfaltrakkers echt zulke goede burgers zijn als zij ons voorspiegelen, kunnen ze daarmee niets anders bedoeld hebben dan dat de gevraagde informatie zo snel mogelijk moet worden opengelegd. Dat is immers in het belang van iedereen van wiens belastinggeld het speelveldje moet worden aangeschaft. Maar helaas: we hebben nog niets ontvangen.

Iets zegt ons dat men in GOUDasfaltland helemaal niet wil dat u en wij kunnen meekijken. Goede kans dus dat men zijn ‘vertrouwen’ in iets heel anders had gesteld: een potje de vooroordelen bevestigen over hoe gemeenten met Wob-verzoeken omgaan en de boel zo lang mogelijk traineren. Geen nood, wij wachten rustig af. De bezwaar- en beroepsprocedure tegen afwijzing of tegen uitblijven van een beslissing staat al in de steigers. Op een eventuele dwangsom zullen wij natuurlijk geen aanspraak maken; voor ons geen gratis geld, de gemeente heeft het zelf hard genoeg nodig.

Nice

Voor de cursisten van ‘Het bestemmingsplan voor arbeiders verklaard’ volgt hier nog een dienstmededeling: wegens een snoepreisje van uw cursusleider naar de Côte d’Azur verschijnt deel 3 begin volgende week.