Wob-verzoekje Jeugdhulp

Na een kleine twee jaar betrekkelijke glasnost van een seculier college, verloren onze confessionele vrienden hun geduld en kroop de Goudse polletiek najaar 2016 weer angstvallig onder de kaasstolp.

De raad herstelde een oude traditie in ere: in beslotenheid vergaderen over stadszaken. Wat gaat het die burgertjes nu ook helemaal aan? Zo gaf de ambtenaar van dienst medio januari een flitsende presentatie aan de raad over de Sociaal Teams 0-100. U weet wel, het ei van Columbus voor iedereen die het in onze stad zelf niet redt op het gebied van maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp. Op papier dan, want dat het niet helemaal lekker loopt met deze teams is geen geheim. Laten we dus vooral die hulpbehoevende burgertjes erbuiten houden, zal de gedachte zijn geweest, want kritische burgers, daar heb je alleen maar gedoe van.


Hadden de aanwezige raadsleden niet via hun draagbare venster op de wereld een sneak preview gegeven, dan wisten we niet eens dat deze bijeenkomst had plaatsgevonden. De flitsende plaatjes smaakten naar meer, maar het stond de raadsleden niet vrij om deze informatie, hoewel die alle Gouwenaars aangaat, openbaar te maken. Dan maar een verzoekje op basis van de good old Wet openbaarheid bestuur. Behalve om de presentatie aan de raad vroegen we om stukken die de verhouding tussen de Sociaal Teams en de gemeente belichamen, een overzicht van de door de inkoopcombinatie ingekochte zorg en een overzicht van wat Gouda nu precies aan die inkoopcombinatie had betaald.

Vandaag kregen we de volgende stukken toegestuurd:

bijlage 1 Raadsinformatieavond 20180115

bijlage 2-1 collegevoorstel integrale toegang

2-2 Notitie levensbrede integrale toegang en ondersteuning (def 1 -2-17)

2-3 Opdrachtverlening Sociaal Teams 0-100+ (def 1-2-17)

4-1 lijst gecontracteerde ZA

4-2 lasten NSDMH

Alstublieft. Het is nog niet alles, lijkt het, maar wij gaan er alvast naar kijken. U ook?

Update: we hebben een besluit op het Wob-verzoek en wat meer stukken. Interessant is de subsidiebeschikking. Vanwege de omvang in drie delen:

beschikking-1-5
beschikking-6-10
beschikking-11-15

We komen erop terug!