Volkswijsheden

Redactie   23 augustus 2015   Geen reacties op Volkswijsheden

Zomaar wat volkswijsheden die de ronde doen over het plan de gemeente het terrein van de voormalige asfaltcentrale te laten kopen om er een mulitfunctioneel evenemententerrein van te maken.

buurmanserfRight. Je hoeft je dus niet af te vragen of je buurmans erf überhaupt wel wilt hebben, laat staan of het een verantwoorde aankoop is. Komt buurmans erf te koop, dan schok je geld en wel blind. Ging deze logica op, dan kon iedereen die zijn huis niet verkocht krijgt de buren de schuld geven.

Onzin natuurlijk. Het is nooit ‘nu of nooit’. Er komt altijd een volgend ‘nu’. Nu of nooit is niet meer dan een afgezaagde, slechte verkooptruc. Trapt ú daarin?

 

iedereengoedideeIs dat zo? Er is een online petitie geopend door de initatiefnemers van Goudasfalt. Daaronder staan een kleine 800 handtekeningen, of wat daarvoor moet doorgaan, want de heer of mevrouw anoniem komt wel erg vaak voor op de lijst. We hebben het dus over iets meer dan een procent van de Gouwenaren. Anders gezegd: 0,4 raadszetel. Niet echt een meerderheid.

De petitie vertelt niet het hele verhaal. Er staat: koop het terrein en maak het een multifunctionele locatie met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Daar kan geen weldenkend mens tegen zijn, toch? Maar over de prijs, de haalbaarheid of de opbrengst geen woord. Geen woord ook over de risico’s die de gemeente loopt als er een verontreinigd stuk grond wordt gekocht.

Dan wordt er opgeroepen een vragenlijst in te vullen. Mooi, denkt u, dan kan ik de initiatiefnemers eens even laten weten dat ik niets in hun plannen zie. Nee hoor. U kunt alleen maar invullen hoeveel geld u stort en hoe u de organisatie denkt te gaan helpen. De vraag of u het hele idee wel ziet zitten wordt niet gesteld. Wie is er immers géén voorstander van zoveel leuks? Oude truc: vraag alleen naar wat je wilt horen. Dan is iedereen het met je eens.

Wij zijn benieuwd hoeveel voor- en tegenstemmers er waren geweest als het héle verhaal was verteld. Al het moois zal tenslotte toch ergens van betaald moeten worden. Want gratis geld bestaat niet.

 

zoweerverkochtWerkelijk? En wie, behalve dan misschien onze gemeente, koopt er vandaag de dag verontreinigde grond? U? De initiatiefnemers? Sinterklaas? U raadt het goed. Helemaal niemand. Anders stonden de kopers nú wel in de rij.

 

 

 

 

zwareindustrieBangmakerij. Dit argument in de categorie ‘nu of nooit’ is niet op feiten gebaseerd. Hoe zat het ook al weer?

De ‘zwaarte’ van industrie en bedrijvigheid is vastgelegd in het bestemmingsplan. Dat is in juli 2013, dus nog niet zolang geleden, door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens het bestemmingplan mag er op het terrein van de asfaltcentrale bedrijvigheid komen in de categorie 2 of 3.1. Omdat het niet de bedoeling was om de asfaltcentrale ‘weg te bestemmen’, is die als uitzondering toegevoegd. Als uitzondering, want de asfaltcentrale zat in de – veel zwaardere – categorie 4.2.

Wat houden die nu in, die categorieën 2 en 3.1? Kijken we in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die bij het bestemmingsplan hoort, dan zien we dat gaat om handelsbedrijven en kleinschalige productiebedrijven, zeg maar het soort nijverheid dat nabij bewoning gebruikelijk is. Alles wat maar enigszins belastend kan zijn voor de omgeving, is al categorie 3.2 of hoger. Zelfs een ambachtelijke scheepswerf is onder de huidige bestemming niet toegestaan, tenzij er alleen houten scheepjes worden gebouwd. Vis roken of, om maar eens iets hips te noemen, bierbrouwen: het is allemaal niet toegestaan.