Sprookjes van Andersson

Hans Andersson is bemiddelaar in de bestuurscrisis in Gouda. Gisteren presenteerde hij een tussenrapportage.

Anderssons tussenrapportage
Hans-Andersson
Sommige mensen citeren te pas en te onpas dode denkers of belegen politici om zichzelf literaire of bestuurlijke glans te geven. Hans Andersson haalt Jo Cox aan, de Britse politica die recent in Groot-Brittannië is vermoord. Kennelijk is zijn boodschap voor Gouda: zoek het gemeenschappelijke. Nou Grunberg, literair niet bepaald spitsvondig maar soit. We begrijpen uw punt.

De tussenrapportage van Andersson is een soort limitatieve opsomming met een hoog ‘en toen’ gehalte. Het document leest als een poëziealbum waarin Andersson zijn eigen heldenstatus etaleert (“ik denk snel na. Akkoord, ik ben bereid”).

Conclusie

Naar eigen zeggen is Andersson op zoek naar “het beste voor Gouda”. De tussenrapportage stemt somber in dit opzicht. Zijn advies is om een nieuw college samen te stellen met nieuwe partijen en nieuwe mensen. Hij beloont daarmee de facto de tribalisering van Gouda en dat is niet chic. Zijn voorstel is geen oplossing, maar een giftige cocktail van oude rancune en nieuwe afgunst. Dit is niet wat de Goudse samenleving wil die zich nochtans duidelijk heeft uitgesproken over de te varen koers. De stem van het Goudse lompenproletariaat (u en ik) is kennelijk voor Andersson onbelangrijk. Om die reden negeert hij bijvoorbeeld de twee brandbrieven van de Goudse ondernemers en de vele, vele oproepen uit de Goudse samenleving om de huidige coalitie voort te zetten. Wellicht helpt het als Andersson weet dat de fractieleiders in de Tweede Kamer van de VVD en ChristenUnie (Zijlstra en Segers) dit dossier met zorg volgen? Want iedereen zag dat het de afgelopen jaren pretty good ging met Gouda. De enige oplossing voor Andersson is de kiezer aan het woord te laten. Omdat de wet daarin niet voorziet, moet het huidige college nog twee jaar door. Legitimeert Andersson de coup van Krins en Verkuijl, dan legitimeert hij ook het verzet daartegen. Dat is een traditie die Gouda tamelijk hoog heeft staan.

Open kimono

Laten we enkele achterliggende belangen van de Goudse coupplegers eens duiden:

Theo Krins (ChristenUnie)
Theo Krins portret
Aanvoerder van de Goudse variant van de Gülenbeweging en fractievoorzitter van de ChristenUnie. Winnaar Olympische goud op het onderdeel pootje lichten met een maximale score in schadeveroorzakende omstandigheden.

Andersson benoemt het spot on. Krins is nog steeds boos dat hij bij de vorige coalitie-onderhandelingen geen wethouder mocht worden. Dit kleinburgerlijk melange van kinnesinne en persoonlijke ambitie wil nu alsnog op deze bijna onwettige manier wethouder worden.

Zodra Krins wethouder wordt, zal Gouda weer regelmatig, gehuld in een kartonnen doos, bedelend de Bank Nederlandse Gemeenten binnenglippen. Al het werk van dit college, dat de Goudse gemeentelijke financiën sinds lange tijd weer eens onder controle heeft, zal vergeefs zijn. Weet u dat Gouda sinds decennia weer een positief weerstandsvermogen heeft? De eerste nieuwe schuld heeft Krins trouwens al gemaakt: dankzij Theo mag de gemeente Gouda circa € 800.000,– aan wachtgeld uitkeren. Oma in de Hanepraij moet maar even wachten met plassen, Theo moet wethouder worden.

À propos, nog iets over integriteit. Theo de TurboChristen verkoopt woekerpolissen, ontkent dit desgevraagd glashard op Twitter om vervolgens, na geconfronteerd te worden met de AFM en MinFin Dijsselbloem, te roepen: “de materie is ingewikkeld en niet geschikt voor Twitter.” Dit, beste stadgenoten, is de integriteit van uw aanstaande nieuwe bestuurder.

Hans van de Akker (VVD-raadslid en oud-wethouder financiën)
Hans van den Akker portret
Hans van den Akker is de probleembejaarde van de VVD, niet alleen omdat hij als wethouder financiën steevast bij het kruisje tekende, alles onder het motto: “Voor Gouda is alleen het allerduurste goed genoeg.” Een kuchende man op Klein Amerika fluistert dat zijn befpraktijk bij Van Riessen Advocaten bar slecht loopt liep. Nog belangrijker is dat zijn wachtgeldregeling stopt. Wachtgeld stopt? Ja, het wachtgeld van Hans van den Akker stopt. U leest het goed. Diezelfde kuchende man op Klein Amerika fluisterde dat Van den Akker expres Ronald Verkuijl heeft opgejuind opdat hij het college zou laten vallen. Van den Akker zou in een nieuw college (zoals Andersson nu dus voorstelt) opnieuw wethouder worden. Daarmee heeft hij de komende twee jaren een riant maandinkomen en, u raadt het al, daarna weer aanspraak op wachtgeld. Zo zeilt hij rustig naar de pensioengerechtigde leeftijd. Hans van den Akker is de mecenas van zijn eigen belang. Straks mogelijk uw nieuwe stadsbestuurder?

Ronald Verkuijl (VVD-fractievoorzitter)
Ronald Verkuijl
De Marinus van der Lubbe van de Goudse polletiek. Heeft in zekere zin het Huis van de Stad in de brand gestoken, wordt door Hans van den Akker zonder verdoving geofferd maar krijgt wel de martelaarstatus toegezongen (“Toch knap dat hij voet bij stuk houdt”). Op deze aandoenlijke Verkuijl is de quote van Frank Underwood van toepassing “What a martyr craves more than anything is a sword to fall on. So you sharpen the blade, hold it at just the right angle, and then… 3, 2, 1”.

Charlotte Defesche (VVD-raadslid)
Charlotte Defesche portret
Aardig liberaalmeisje en tevens enig integer en intellectueel raadslid van haar fractie verliest van de boeh-roepers in de partij en in haar omgeving. Jammer. We hadden haar graag als fractievoorzitter gezien. Maar dat is in dit tijdsgewricht niet mogelijk. Te inhoudelijk. Feitenvrij babbelen is bon ton.

Laura Werger (ex VVD-wethouder zorg, welzijn en sport)
Laura Werger
Laura Werger werd enige jaren geleden geparachuteerd door de Boven-Hans-van-den-Akker-Geplaatsten omdat, u verwacht het al, onder andere Hans van den Akker een rommeltje van de partij maakte. Dat nemen Van den Akker en zijn bende oudgedienden haar al jaren kwalijk. Als een Brutus wacht hij stilletjes in de schaduw van de zuilen in het Goudse Capitool zijn kans af. Zodra Werger een zwakke plek laat zien, plaatst hij zijn dolk goed voorbereid en dodelijk in d’r rug: “Revenge is a dish best served cold”. Daarmee verliest Gouda een wethouder die het lastige zorgdossier op prima wijze in de hand had.

Jan de Koning (fractievoorzitter enig fractielid Gemeentebelangen Gouda)
Jan de Koning portret
Raadslid dat, na ruim twintig jaar lang in Moordrecht met een lokale partij achter het net te hebben gevist, naarstig probeert om in Gouda op het pluche te komen. Via een een-tweetje met Gouda Positief leek hem dat in 2014 bijna te gaan lukken, maar hij greep andermaal mis. Sindsdien is wraakzucht jegens Gouda Positief het enige dat hem nog drijft. Naar verluidt moet voor de fractievergaderingen van zijn partij een milieuvergunning worden aangevraagd wegens de hoge zuurgraad.

Overige oppositiepartijen (CDA, SP, 50+, SGP, Partij voor de Dieren)

De fractieleden van deze partijen hebben geen enkele inhoudelijke motivatie gegeven voor het laten struikelen van het college, terwijl gelet op de stemming (18 tegen 17) ieder van hen het verschil had kunnen maken en dus hoofdelijk verantwoordelijk is. Op geen enkel moment speelt bij deze partijen het belang van Gouda.

En zie hier: de vijver van uw nieuwe stadsbestuur.