Mission accomplished

We hadden er niet op gerekend – zeker na de stellige woorden waarmee het college op de uitkomst van de bezwaarprocedure vooruit liep, maar onze bezwaarprocedure heeft effect gehad. Het beeld ‘Een laatste confrontatie’ van Hans Tutert wordt teruggeplaatst op de oorspronkelijk plek.

bob-20160526

Zo ziet u maar weer hoe een juridisch duwtje nodig kan zijn om de overheid op het rechte pad te houden.