Manifest

Manifest van de zwijgende meerderheid

Hannibal ad portas
 

Ideologie

Geintje van ons. Die hebben we niet. GGG is louter behept met een verwantschap aan het onafhankelijke karakter onze stad. De Goudse Justificatie van François Vrancken (1587) is onze politieke onafhankelijkheidsverklaring en niet dat malle Plakkaat van Verlatinghe (1581). Op het dieptepunt van de Nederlandse Opstand, toen brandschattende en plunderende vijandelijke legers onze ommelanden bestormden, was het Gouda – en niemand anders – dat de Staten overtuigde om alleen, zonder koning, als allereerste republiek ter wereld verder te gaan. Ware Gouwenaren zijn hardwerkend, sociaal en kritisch ten opzichte van overdreven overheidsinvloed. Zij dragen iets bij aan het collectief, in plaats van het te zien als een ezeltje-strek-je van gratis geld.

Belastinggeld: zo heurt het

GGG kijkt naar de verdeling van uw belastingencenten zoals een Greenpeacer kijkt naar een Bentley: met absoluut wantrouwen. Uw belasting heeft een budgettaire functie waarbij de opbrengst van de heffing is bedoeld voor de financiering van collectieve goederen en diensten. De Goudse politiek beslist dus waar uw geld terecht komt. Met de decentralisatie van allerlei maatschappelijke en zorgtaken naar de gemeente, is het met de vrijblijvendheid op het budgettaire speelveld gedaan. Het gratis geld is op. GGG vindt het belangrijk dat een evenwichtige balans wordt gevonden tussen inkomsten en uitgaven. Uw euro kan maar een keer worden uitgegeven.

Democratische architectuur

U mag het zeggen. Of beter: u mag het helemaal niet zeggen. Na de verkiezingen worden de achterkamers aan het Burgemeester Jamesplein 1 weer betrokken en wordt de ‘burgerparticipatie’ een gluurderige balts voor lokale journalisten en mensen in the known. Hierdoor staat de democratische architectuur van Gouda onder druk. GGG is warm voorstander van oprechte burgerbetrokkenheid, maar dit moet geen op zichzelf staand lucratief verdienmodel worden van enkele dwaallichten, die met feitenvrij gebabbel rücksichtslos en ongecontroleerd uit de gemeentelijke ruif graaien. Gouda is geen fundamentalistische vrijstaat voor hobbylobby’s.

Zuiverheid van het debat

GGG heeft geen boodschap aan partijpolitieke dingetjes of electorale kramp. En al helemaal niet aan belangen vanuit de landelijke politieke arena. GGG zegt waar het op staat en ziet graag dat de Goudse volksvertegenwoordigers en bestuurders dat ook doen. Liefst met een niveau van argumentatie dat qua logica een elementaire toets der kritiek doorstaat.

Bewapening?

Correspondentie, handkus of een verschroeiend discours. Indien noodzakelijk, zal GGG niet aarzelen om met sardonisch genoegen in rechte de belangen van de zwijgende meerderheid te behartigen.

Onafhankelijkheid

GGG is principieel onafhankelijk. Wij hebben geen banden met enige politieke partij of geloofsgemeenschap en bedanken vriendelijk voor subsidie. Wij betalen het bonnetje van de lunch dus zelf.

Verder nog iets te melden, GGG?

Ja. GGG is er voor u, de zwijgende meerderheid. Noem dat grotesk of gewoon onze bijdrage aan een mooi Gouda. Dat mag u zelf bepalen.