Gratis Geld in vijf stappen

Dat wij zo naïef zijn om te menen dat publiek geld beter prudent kan worden besteed, daar hoeft u zich niet aan te storen. Want gratis geld, dat wil iedereen wel. Daarom nemen we u op de valreep van 2015 in vijf overzichtelijke stappen mee op weg naar gratis geld. Op naar een prosperous 2016. Gewoon, omdat wij ook de beroerdsten niet zijn.

Wie goed zoekt, vindt overal gratis geld. Is er niet een milieusubsidiepotje dat nodig geplunderd moet worden, dan is er wel een of andere bestuurlijk nieuwigheidje in de mode waarvoor budget beschikbaar wordt gemaakt. En waarom zou u er geen aanspraak op maken? U heeft er recht op. Publiek geld is immers van niemand, dus van u.

1. Het verhaal is alles, alles is verhaal
Zoek naar het verhaal achter het beschikbare gratis geld en haak daarbij aan. Wilt u bijvoorbeeld rijk worden van subsidie voor een energiecentrale op palmolie, dan heeft dat alles te maken met vergroening, duurzaamheid en stijging van de zeespiegel. U vertelt dus als verhaal dat u niet alleen ‘groene’ stroom en warmte opwekt dicht bij de mensen, maar ook dat u de wereld van een overtollige grondstof afhelpt zonder uitstoot van CO2 en ander naars. Kortom: u levert een substantiële, zo niet cruciale bijdrage aan het redden van de wereld. Speel op het gevoel. Wie kan ertegen zijn dat u de wereld verbetert?

Ook belangrijk: ken uw zwakke punten. Want het zou jammer zijn als u, geconfronteerd met een lastige vraag, uw verhaal uiteen ziet spatten. Verdiep u daarom grondig in de keerzijdes van uw plannetje, maar zwijg erover in alle talen. Dat er voor winning van palmolie in Indonesië oerbos na oerbos sneuvelt, de olie de halve wereld over wordt gesleept en dat u de centrale alleen opstart als de energieprijzen op de spotmarkt naar uw zin zijn (praat sowieso nooit over geld, zie 4.), vertelt u er dus niet bij. Komt u met verzwijgen niet weg, bijvoorbeeld omdat het zwakke punt teveel in het oog springt, erken het dan ruiterlijk maar beweer dat u er een innovatieve oplossing voor heeft die nog niemand kent. Natuurlijk, bodemverontreiniging is een dingetje, daar windt u geen doekjes om. Maar u hebt biosanering. Want:

2. Wat u doet is nog nooit gedaan
De mens is een kuddedier. Niemand wil achterblijven. Geen mens wil dat schaap zijn dat niet over de dam gaat. Geef uw publiek daarom het gevoel dat het de boot mist als het niet achter uw plannetjes staat. Creëer een mythe, een genootschap, en denk groot. Met slogans als ‘Samen maken we de stad’ vertel je de achterblijvers haarfijn wat ze zijn: sukkels aan wie de zegeningen van de Nieuwe Tijd voorbijgaan.

Dat u weet dat het de grootste onzin is, maakt niet uit. Daar is het een mythe voor. Een kind kon bedenken dat de geschiedenis gewoon zou doorgaan, de ‘nieuwe economie‘ de regels van de oude zou volgen en dat het Aquariustijdperk niet zou brengen wat we ervan hoopten. Toch had ieder weldenkend mens in de jaren ’90 Fukuyama op de salontafel liggen, rond de eeuwwisseling zijn vermogen in Worldonline gestopt en hoorde je er zonder lang haar en wijde broek in de jaren ’70 niet bij.

Het is niet voor iedereen weggelegd om bij de voorhoede te horen. U gaat voor, uw volgelingen – het woord zegt het al – volgen, en wel op gepaste afstand. Koester het gevoel onder uw volgelingen dat zij uitverkoren zijn, maar geef ze niet teveel in de melk te brokkelen. Zo houdt u kritiek in eigen gelederen onder de duim. Zie mensen die niet blindelings achter u aanlopen niet als een bedreiging. Ze zijn zielig, want ze hebben het licht nog niet gezien. Wees lief voor ze, nood ze in uw kamp en help ze op weg naar bekering. U praat met iedereen. Sektarisch? Misschien. Effectief? Ja. En dat telt!

3. Kritiek? Maak het persoonlijk
Al uw inspanningen om koudwatervrezers en critici in uw web te spinnen ten spijt, er zal altijd een enkeling volharden in zijn ongeloof. Dergelijke lieden zijn de grootste bedreiging voor uw plannetje. Voor u het weet leggen ze de vinger op de zwakke plek en belandt u in een discussie over de inhoud. En in een discussie op argumenten delft u het onderspit, zoveel hebben we hierboven wel vastgesteld.

Het is daarom van levensbelang dat u dit soort criticasters weet uit te schakelen, zo niet goedschiks, dan kwaadschiks. Probeer ze eens met een gebbetje weg te zetten als kwajongens die de feiten niet kennen en daarom niet serieus genomen hoeven te worden. Misschien druipen ze af. Werkt dat niet, dan rest u maar één optie: maak het persoonlijk. U vindt altijd wel een zwakke plek om uw opponent in te treffen. Schroom niet om dat te doen, en wel genadeloos. Het moet, want uw gratis geld staat op het spel.

4. Praat nooit, maar dan ook nooit over geld
Het klinkt paradoxaal: u bent uit op gratis geld en u mag er niet over praten? Toch is dit de belangrijkste regel om u aan te houden. Geld is banaal, over geld praten slaat het initiatief stuk. Maar bovenal: geld is zo akelig concreet. Geld kun je tellen, op geld kun je rekenen. Om gratis geld te bemachtigen, moet u er júist niet over praten. U komt iets Goeds en Nieuws brengen. Met geld heeft dat niets te maken.

Uw boodschap is simpel: niet zeuren, met de financiën zit het wel goed.

5. Ken uw klassieken
Voor u in 2016 monter aan de slag gaat met het aanboren van gratis geld, is het geen overbodige luxe om uw klassieken op te frissen. Herlees daarom het standaardwerk op dit gebied. Is uw Deens met de jaren wat sleets geworden, behelp u dan desnoods met een vertaling.