GOUDasfalt in positie! – een reactie

“Mijn naam wordt genoemd!”

Gisteren namen wij kennis van de nieuwsbrief van de stichting GOUDasfalt. Wij hebben de grote eer daarin te worden vermeld. Het lijkt erop, dat onze boodschap bij GOUDasfalt is aangekomen.

akkermans

We leven in een tijd waarin volop wordt bezuinigd op zaken als de zorg voor kwetsbare inwoners van Gouda. Laten we niet vergeten dat het rijk kort geleden weer ettelijke miljoenen uit de gemeentelijke kas heeft gegrepen. Als je in deze constellatie ‘leuke dingen’ wilt doen, zul je donders goed moeten uitleggen waarom dat de gemeenschap geld mag kosten.

Kost dat?

kassa_speelgoedWat kost het hele geintje nou? De financiële gegevens zijn niet openbaar. Wij steken daarom maar eens een natte vinger in de lucht. Kijkt u mee?

Koopt de gemeente het vervuilde terrein, dan moeten vanaf 2016 rentelasten en exploitatiekosten worden betaald. Uitgaande van eerdere uitlatingen van het college mogen we rekenen op ca. € 125.000 per jaar aan exploitatiekosten. Stel dat de koopprijs € 2,5 miljoen bedraagt – we noemen maar eens iets geks – dan komt daar met een rekenrente van 4% per jaar nog eens € 100.000 bovenop. Die 2,25 euroton per jaar zijn we dus gewoon kwijt. Dat geld kan niet meer aan andere taken worden besteed. Of die kosten ooit gaan worden gedekt, weten we niet. Het businessplan wordt immers pas ná aankoop gemaakt.

Is dat alles?

Nee. Dat is nog niet alles. Het terrein is – althans volgens het openbare rapport – zwaar verontreinigd met PAK’s (giftige goedjes die voorkomen in teerachtige producten) en minerale olie. Ook zitten er zware metalen in de grond. Wil je dat volledig saneren, dan is afgraven van de grond en die vervangen door schone de enige optie. Rekent u voor de gein even mee?

Het terrein is ongeveer 2,5 ha groot en de verontreiniging zit tot ongeveer 3,5 meter onder maaiveld. Dat betekent dat er zo’n 87.500 kubieke meter grond moet worden afgegraven. Zelfs met een vriendenprijsje van € 100 per kuub komen we al op € 8,75 miljoen. Reken maar dat de werkelijke kosten een stuk hoger zullen liggen. Dit risico wil de gemeente op zich nemen. Het cynische daarbij is, dat het niet deze wethouders en deze raadsleden zijn die later het slechte nieuws moeten gaan brengen. Hun verantwoordelijkheid houdt immers na de volgende verkiezingen op. Maar de stad blijft met de ellende zitten. Zo werkt het nu eenmaal in de politiek.

Het komt er dus op neer, dat er de komende jaren nóg harder zal moeten worden bezuinigd op zaken als zorg voor ouderen, kinderen en anderen kwetsbare groepen, onderhoud van schoolgebouwen, openbare voorzieningen, groenonderhoud, wegenonderhoud en noem maar op. Allemaal om deze plannen te kunnen financieren.

Kapers op de kust?

GOUDasfalt voelt zich in de kuif gepikt. Een paar lokale stenenschuivers heeft namelijk óók een plannetje en waagt het om dat als alternatief aan de gemeenteraad voor te stellen, zonder dat eerst beleefd aan GOUDasfalt te vragen. Het zou gaan om gebruik van het terrein voor parkeren en opslag, een variant die overigens al in februari 2015 werd genoemd (zie beantwoording vraag 6). Maar is het alternatieve plan van deze vastgoedjongens in de kern nu zo wezenlijk anders?

Wat betreft het hobbygehalte niet. Onze vrienden van GOUDasfalt willen met het terrein de dingen gaan doen die zíj leuk vinden: recreëren, biologische aardperen verbouwen, fusiongekookt eten aan de man brengen, scheepjes knutselen enzovoorts, dat alles opgeluisterd door festivals en evenementen. Wij spraken al verschillende mensen die zichzelf met hun nerinkje wel op het asfaltterrein zagen zitten. Gezond eigenbelang dus, en daar is niets mis mee. Het vastgoedvolkje doet feitelijk niets anders. Hun favoriete tijdverdrijf is om in hun grachtenwoning in het havenkwartier de centjes te tellen die zij verdienen aan de exploitatie van een stukje grond. Dat doen zij het liefst ongestoord. Door het terrein zelf te ontwikkelen, voorkomen zij heel handig dat ze dag-in-dag-uit worden weggetetterd door festivals en evenementen in hun achtertuin. Dat is net zo goed een te respecteren belang.

Wezenlijk ánders aan hun voorstel is dat het de gemeente geen geld kost en – belangrijker – de gemeente niet het risico van de bodemverontreiniging hoeft te dragen. Wij juichen dat toe. Voor parkeren en opslag zónder gemeenschapsgeld zijn vast ook wel 771 steunbetuigingen te vinden, niet? Meer alternatieven zijn welkom!

Transparantie?

Wij vinden de discussie te belangrijk om haar buiten de openbaarheid te voeren. Daarom willen we van de hoed en de rand weten. Bovendien wringt het nogal als bepaalde burgers informatie krijgen, die aan andere burgers wordt onthouden. Het gaat ons immers allemaal aan. Als ‘stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl’ betekent, dat je alleen het hele verhaal te horen krijgt als je je tot de incrowd bekeert, dan houden wij het liever bij de oude stijl. Er moet immers ook ruimte zijn voor visies uit andere hoek. Alleen op die manier ontstaat er een gelijk speelveld. Het besluit om de ontwikkeling van het terrein exclusief te gunnen aan GOUDasfalt verdient dan ook bepaald geen schoonheidsprijs, om het maar eens parlementair te zeggen.

Vandaar dat wij met een Wob-verzoek bij de gemeente alle stukken hebben opgevraagd die zijn uitgewisseld met de mensen van GOUDasfalt. GOUDasfalt schrijft dat zij een groot voorstander is van transparantie. Mooi, wij ook! Kom maar over de brug met die stukken, onze contactgegevens zijn bekend.

Gratis tijd?

GOUDasfalt verwacht onze zorgen weg te kunnen nemen. Wat ons betreft kan dat maar op één manier: niet de gemeente, maar een private (rechts)persoon wordt eigenaar van het terrein en daarmee drager van het risico. Op die manier komt de molensteen van de bodemverontreiniging niet om ons aller nek te hangen.

molentrouwGLR_9160-64

We laten ons graag overtuigen, maar wel op basis van het héle verhaal. Hoe eerder hoe beter, want dan hebben wij weer gratis tijd om ons met andere dossiers bezig te houden.