Containeroverslag

Vanavond bespreekt de gemeenteraad het Regionale Verkeers- en Vervoersplan. Terwijl onze raadsleden de laatste tijd drukker waren met de ruimtelijke ordening van de gemeenten Zoetermeer en Rotterdam dan met de eigen zaken, vertelde wethouder Tetteroo onlangs in het AD dat hij nog niet overtuigd was van de noodzaak voor een containeroverslag op een deel van het sluiseiland.

De boodschap is simpel: Korte Akkeren is boos. Heel boos. Enorm boos. En dat maakt indruk, zeker nu de avonturen in Gouda-Noord nog zo vers in het geheugen liggen. Dus zegt Tetteroo: “Het college gaat met bewoners de situatie bespreken en laat zich ook door hen informeren. Uiteraard horen wij ook te luisteren naar belangen van betrokken Goudse ondernemers en de provincie, die eigenaar van de grond is.” Dat is een hele ommekeer: nu is het eens niet de aanvrager naar wie het eerste wordt geluisterd, maar de boze buurtbewoner. Je zou haast denken dat er na de val van het college daadwerkelijk iets is veranderd.

Containeroverslag in vier fabels en één zegening

Fabel 1. Hullie pakken ons het héle sluiseiland af!
De provincie Zuid-Holland verkent momenteel de mogelijkheden om een containeroverslag aan te leggen op een deel van het sluiseiland. “Een deel?”, roept u, “het gaat toch over het hele sluiseiland?” Welnee. Dat wil de club-van-boze-buurtbewoners u graag laten geloven. Het gaat om het driehoekje ten zuiden van de Julianasluizen en ten westen van N207. U weet wel, het onherbergzame terreintje waar vroeger de voetbalvelden van s.v. Donk lagen. Het noordelijke deel van het sluiseiland, dus het deel waar u naar de speeltuin kunt en waar de modelautootjes rondrazen, blijft zoals het is. De foto van de speelbrug bij het artikeltje in het AD is dan ook nogal suggestief misleidend. We hebben het over een afgelegen stukje grond van niet meer dan ca. 2 hectare tussen water en provinciale weg.

Fabel 2. Het uitzicht vanuit Korte Akkeren en Westergouwe wordt door zo’n overslag compleet bedorven!
Werkelijk? Het zal de bewoners van deze wijken nog moeite kosten om überhaupt iets van activiteiten op het Sluiseiland te zien te krijgen. Westergouwe ligt zo laag, dat zelfs de tweede verdieping van de huizen niet boven de IJsseldijk uitkomt. Tel daarbij op het rijtje huizen aan de Sluisdijk en de zandoverslag van Bos, en we weten dat er vanuit Westergouwe nagenoeg niets van een containeroverslag te zien zal zijn.
Vanuit Korte Akkeren is dat niet anders. Het Weidebloemkwartier net achter de dijk heeft als uitzicht vooral… inderdaad: de dijk, met daarachter het gemaal en een rij bomen.
Naast zorgen over het uitzicht vreest men ook overlast van het geluid. Daar moet natuurlijk goed naar worden gekeken, al zal de containerterminal er nog een hele kluif aan hebben om de snerpende herrie van de modelautootjes (recreatie!) te overstemmen.

Fabel 3. Er was ons recreatie beloofd!
Dat klopt. Toen de provincie het gebied verkreeg om de provinciale weg te verleggen, is dat ooit bedacht en in 2011 alvast in het bestemmingsplan vastgelegd. Maar de behoefte aan recreatiegebied wordt nogal overdreven. Het noordelijke deel van het Sluiseiland (u weet wel: met de speeltuin) heeft dezelfde bestemming. Wie daar ’s zomers wel eens komt, zal zien dat het met de recreatie daar bepaald niet storm loopt. Logisch. De gemiddelde bewoner van Korte Akkeren is nu eenmaal niet het type dat gekleed in wufte zomerjurk of linnen pak met een biezen picnicmand neerstrijkt op een geruiten kleed om daar te vliegeren en Chablis te drinken. Bovendien is het veel te ver lopen. Reden genoeg om aan te nemen dat de door het wijkteam c.s. geplengde krokodillentranen snel gedroogd zullen zijn.
De watersmurfen van Gouda Sterk a/d IJssel gaan nog een stap verder. Zij willen aan het Sluiseiland riviercruiseschepen laten aanleggen. U ziet de touringcars al door de Korte Akkeren manoeuvreren om deze doorgaans hoogbejaarde doelgroep naar de binnenstad te transporteren. Alsof de wijk daar wat mee opschiet.

Fabel 4. Er zijn betere locaties beschikbaar
Dat beweert althans een trits mopperclubjes, zoals de eenmanswerkgroep ‘Gouda-Krimpenerwaard’ van watersmurf Hans Du Pré. Volgens hen moet de overslag maar bij de Coenecoopbocht of ergens richting Nieuwerkerk a/d IJssel. Je hoeft echter niet veel verstand van logistiek te hebben om te kunnen bedenken dat het voor een containeroverslag een enorme pre is als die goed bereikbaar is over water en over de weg. De genoemde alternatieven zijn dat niet. Om vanuit Rotterdam bij de Coenecoopbocht te komen, moet een schip niet alleen in de Julianasluis worden geschut, maar ook wachten op de spoorbrug. Een locatie bij Moordrecht of Nieuwerkerk heeft dat bezwaar niet, maar daar is weer geen provinciale weg in de buurt. En à propos de provinciale weg: die is in de huidige vorm nog niet optimaal, maar biedt wel volop kansen.

Dat brengt ons bij de zegening die een containeroverslag Korte Akkeren kan brengen. Zoals u weet willen de provincie (tevens eigenaar van het terrein) en enkele grote ondernemingen in de regio de terminal graag ontwikkelen. Nu wil het toeval dat de provincie ook beheerder is van de provinciale weg (gôh!). Dat biedt perspectieven. Dezelfde provinciale weg is immers nu al te krap voor het verkeer van en naar Westergouwe, Gouda-West en de Krimpenerwaard. Met de groei van Westergouwe zal dat alleen maar nijpender worden. Met als gevolg dat er onnodig veel (vracht)verkeer een andere route kiest, met name door – u raadt het al – Korte Akkeren. Dat geeft onze gemeente een mooie onderhandelingspositie: ja, provincie en bedrijven, u mag uw terminal bouwen, maar dan moet u er wel voor zorgen dat de provinciale weg naar de A20 een stevige upgrade krijgt en u met uw vrachtwagens voortaan wegblijft uit de Korte Akkeren. Je zou zeggen dat de wijk daar veel meer mee opschiet. Iedereen blij!