Burgervader

Redactie   27 augustus 2017   Geen reacties op Burgervader

Terwijl onze asfaltvrienden een luidruchtig feestje vierden van de centjes die ze eigenlijk voor hun moestuintje hadden opgehaald, beleefde de Markt op zaterdag 26 augustus een nieuw dieptepunt in het Goudse evenementenbeleid, of beter gezegd, het gebrek daaraan.

Witte pakken

Circa 1.500 mensen in witte pakken verzamelden zich onaangekondigd op de Markt voor, laten we zeggen, een uit de hand gelopen picknick. Nu zou je denken dat sinds 4 oktober 1992 iedereen een gezonde argwaan koestert tegen mensen in witte pakken, maar voor lintjesknipper burgervader Milo Schoenmaker was dat geen beletsel om onze mooie stad te grabbel te gooien. Terwijl hij op een ereplaats een vorkje mee prikte, keek hij als een tevreden souteneur toe hoe zijn stad en onderdanen werden onteerd door een ongenood genootschap van witpakken. Onze wethouder van kaas en vermaak zag haar toeristentarget intussen met 1.500 bezoekers dichterbij komen.

Gezelligheid!

Omdat voor de hedendaagse hedonist een eenvoudig hapje en drankje, desnoods bekroond met een tijdens de afwas te zingen canon, niet meer voldoende is, werd na het vreten een bescheiden feestje opgetuigd. Zo bescheiden, dat bewoners en ondernemers van Markt en wijde omtrek horen en zien verging.Ook op de terrassen van de plaatselijke horecaf – die aan het feestje part noch deel had – werden door het lawaai de schuimkragen van het bier afgeblazen.

Mag dat?

Goede vraag. Als u, al dan niet in een wit pak gestoken, met uw aanstaande en een picknickmand op de markt neerstrijkt om een hapje te eten, zal de stadswacht die u binnen vijf minuten vermanend aanspreekt u weinig kunnen maken. Mits u het alcoholvrij houdt. Het wordt anders, als u dat in georganiseerd verband met 1.498 vrienden doet. U neemt dan openbare grond in gebruik en daarvoor is een vergunning nodig. Gaat u uw picknick opluisteren met theater, lichtshows en versterkte muziek, dan heeft u bovendien een evenementenvergunning nodig. Dat is allemaal geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Gouda. Die dient ervoor om de openbare orde en veiligheid in onze stad in goede banen te leiden. Handhaving ervan is overigens de verantwoordelijkheid van, u raadt het niet, burgemeester Milo Schoenmaker.

Het is echter nog maar de vraag of u een evenementenvergunning krijgt. Want volgens de APV is een feest waarvoor geen openbare kaartverkoop is geweest, geen evenement. Maar laten we er voor het gemak eens van uitgaan dat het fuifje van onze witpakken wél als evenement wordt beschouwd. Dan hadden zij dit ten minste acht weken van tevoren moeten aanvragen. Als reden daarvoor geeft de APV:

Aanvragen om vergunning voor grote evenementen moeten ten minste 8 weken voor het evenement schriftelijk worden ingediend. Deze termijn is nodig om de aanvraag tijdig algemeen bekend te kunnen maken en om een zorgvuldige afweging van belangen mogelijk te maken.

Voor het aanvragen van een groot evenement heeft onze burgemeester een formulier vastgesteld. Daarin valt te lezen:

Als toelichting daarop wordt vermeld:

Kennelijk vond de raad als APV-wetgever het nodig dat omwonenden tijdig van een evenement op de hoogte worden gebracht. Zo weten zij waar zij aan toe zijn en kunnen zij desnoods een goed heenkomen zoeken. De verpleger, die zondagochtend vroeg uw dementerende moeder uit bed haalt, slaapt immers misschien liever ergens anders als er tot middernacht herrie wordt gemaakt. Desondanks is het in Gouda vaste prik dat evenementenvergunningen pas een of twee dagen van tevoren bekend worden gemaakt. De omwonende heeft het nakijken, want een bezwaarprocedure kan in die korte tijd nooit worden behandeld en zelfs voor een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter is het erg kort dag. En alsof dat niet genoeg is, komt het met grote regelmaat voor dat de vergunning pas wordt bekendgemaakt als het evenement al voorbij is. De omwonende heeft dan helemaal geen rechtsbescherming.

Twee maten

Tot zover de regels zoals die voor u en ons gelden. Regels zijn er om gehandhaafd te worden. Dat vindt althans de hoogste bestuursrechter en in sommige gevallen ook onze burgemeester. Hoewel wat wrang, is het dan ook niet gek dat er afgelopen week op een plek waar er weinig mensen last van hebben, een terras werd gesloten.

Toch lijkt onze burgemeester wel vaker een oogje toe te knijpen als het om handhaving gaat, terwijl hij in andere gevallen ferm ingrijpt. Laten we ons maar niet afvragen waarom dat zo is.

Omdenken: elk nadeel heb…

Beter is het om de voordelen ervan te zien. Wilt u een privéaangelegenheid zonder toegevoegde waarde voor de stad, zoals uw veertigjarig huwelijk/verjaardag/eerste communie/pensioen als bovenmodaal ambtenaar *) luidruchtig vieren op een toplocatie? Strijk dan neer op de Markt. Duur is het niet. Voor zo’n beetje de hele Markt bent u opgeteld met een slordige € 700 aan precariorecht klaar. Een koopje toch? En als u onze burgervader van een ereplekje-met-gratis-glaasje-chablis voorziet, komt het met de vergunning voor lawaai vast wel goed.

*) doorhalen wat niet van toepassing is