Burgerinitiatief: Laat 50 bomen bloeien

Kaasknuffelaars, ahoy!

De herfst en winter staan voor de deur. Tijd voor de bakfietseigenaren om de bloemetjesbloes te verruilen voor de terreur van het goedkope winterkatoen. Binnenkort zien we u bij een modezaak op de Markt om uw lexicon met textiele lulligheden uit te breiden. In een bont gekleurde trui met ‘St. Moritz Crew’-opdruk, flaneert u langs de ijsbaan richting De Zalm. U wordt vergezeld door uw charmante VT-Wonen accessoire die haar amourettefantasie met de Molukse ober onverholen laat blijken. Hence, mighty bored you must be.

Gelukkig hebt u uw burgerinitiatief. Over een poosje kunt u met de zaterdagploeg weer langs de N207 volop herfstfruit rapen om aansluitend de gepofte kastanjes door anderen uit het vuur te laten halen. Leuk om op zaterdag dat gele rupsje heen en weer te varen naar uw zelfbenoemde stukje Land of the Free, om daar een karavaan met ‘nou, erg leuk initiatief hoor’-mompelend deugvolk overheen te jagen. Gratuit? Welnee. En wat dan nog? Zelfs de fractie van D66 heeft vijftig boompjes cadeau gedaan voor dit burgerinitiatief.

Maar…

Het punt is dat de belastingruif aanzienlijk is geleegd om uw initiatief te financieren. En dan kijken bepaalde burgers (‘wink wink’, yours truly) kritisch mee. Bijvoorbeeld op het volgende punt. Wat is de definitie van ‘burgerinitiatief’? Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is dat de volgende: ‘een initiatief van een of meer burgers dat onverplicht wordt opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving. Het burgerinitiatief heeft een maatschappelijk relevant doel. Het initiatief gaat dus verder dan individueel eigenbelang of individueel genoegen en heeft een meerwaarde voor de samenleving’.

Nu geven we u vier voorbeelden van burgerinitiatieven in Gouda. Mag u de prioriteit aangeven.

  • Een naaiatelier voor vrouwen die vanwege geloofsovertuiging het huis niet/zelden mogen verlaten. In dit naaiatelier komt, wanneer deze vrouwen aanwezig zijn, gegarandeerd geen enkele man binnen. Feit is dat dit burgerinitiatief veel verborgen eenzaamheid een klein stukje draaglijker maakt. Gemeentelijke bijdrage: € 0,00.
  • Autopoetscentrale voor ernstig ontspoorde jongeren: deze groep jongeren krijgt een baan en uitzicht op participatie in de onderneming bij goed gedrag. De filosofie is eenvoudig: van vies naar schoon = positief resultaat. Het succespercentage is circa 70%. Gemeentelijke bijdrage: € 0,00
  • Opvanghuis verweesde pubers: een echtpaar (reeds diep in de zestig) biedt al decennia gemiddeld vijf pubers een warm, gedisciplineerd thuis. Hun ouders kunnen het in deze maatschappij niet bolwerken. Neem bijvoorbeeld Huig, een 12-jarige Ciske de Rat die nog niet zo lang geleden voor galg en rad door de straten van Gouda zwierf. Huig zit weer op school en het gaat goed. Het altruïsme van dit echtpaar, vertrouwde een politicus ons vorig jaar toe, is vergelijkbaar met wat in de Talmoed staat geschreven: ‘wie één leven redt, redt de hele wereld’. Gemeentelijke bijdrage: € 0,00.
  • Hangplek voor verveelde babyboomers [fonetisch: ‘bebibumərs’]: naoorlogse generatie zonder zinnige vrijetijdsbesteding, overtuigd van de eigen deugdelijkheid en per definitie anderen de maat nemend over wat ‘leuk’ is, die eisen dat de gemeente een hangplek voor hen financiert onder het mom van ‘stadslandbouw, dáárop wacht Gouda’. U kunt tevens in een Pippi Langkous huifkar kamperen, Jeu de Boules spelen of eet- en muziekfestivals organiseren. Voor hen geldt tragischerwijs: ‘je kunt de babyboomer uit de subsidie halen, maar de subsidie niet uit de babyboomer’. Gemeentelijke bijdrage: € 700.000,–.

Nuff said. Wie hier het ridicule niet van inziet, moet D66 stemmen en z’n nieren afstaan.