Bespaarteam

“Geachte heer/mevrouw,

Volgens onze gegevens ontvangt een of meer van uw minderjarige kinderen jeugdzorg. Per 1 juli a.s. verandert in uw gemeente het beleid op het gebied van de jeugdzorg. In deze brief leggen wij uit waarom de verandering nodig is en wat de verandering voor u betekent.

Waarom verandert het beleid?
In 2015 heeft de rijksoverheid de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de jeugdzorg. Dit is enkel en alleen gedaan om kosten te besparen. Slechts een minderheid van de burgers heeft immers jeugdzorg nodig. Maar die jeugdzorg kost geld. In het huidige tijdsgewricht valt het niet meer aan burgers uit te leggen, dat een relatief kleine groep voorzieningen krijgt zonder dat de meerderheid van de burgers daarvan meeprofiteert. Deze meerderheid ziet de noodzaak van jeugdzorg niet in. Zij redden zichzelf immers prima. En als het hen lukt om zich te redden, waarom dan ook niet een gezin met een zorgbehoeftig kind? Om deze reden heeft de rijksoverheid ervoor gekozen om de gemeenten het probleem voortaan te laten oplossen, maar dan wel met een kwart minder geld.

Om deze bezuinigingsslag wat gemakkelijker te kunnen invoeren, heeft zij de verhullende naam ‘transitie’ gekregen. Verder is het verhaal de wereld in gebracht, dat willekeurige ambtenaren in 388 gemeenten beter maatwerk zouden kunnen leveren dan toegewijde specialisten van de Bureaus Jeugdzorg. Inmiddels is de Jeugdwet een feit. De oude structuren van de Bureaus Jeugdzorg zijn zover ontmanteld, dat er niet vanuit een misplaatst sentiment van ‘vroeger was het beter’ teruggegaan kan worden naar het oude systeem. De schijn ophouden is dus niet meer nodig.

Er is getracht om ook de zorgaspecten van de transitie aandacht te geven. Dit is echter in geen van de gemeenten geslaagd. Er is te weinig draagvlak in gemeentebesturen om het langer te blijven proberen. Een enkeling uitgezonderd, vinden zowel wethouders, raadsleden als ambtenaren het een te ingewikkeld dossier. Je kunt er niet mee scoren. Gaat de zorg goed, dan zie je daar behalve hoge uitgaven niets van terug. Maar gaat het een keer mis, dan geeft dat meteen een hoop negatieve aandacht. Vanuit electoraal oogpunt is het een dossier met alleen maar verliezers. Uit onderzoek van de VNG blijkt bovendien, dat de jeugdzorg voor onevenredig veel stress zorgt bij betrokken wethouders, raadsleden en ambtenaren. Er zijn zelfs gevallen bekend van bestuurders, die wegens het jeugdzorgdossier geen vreugde meer beleven aan het lanceren van een nieuw burgerinitiatief of het lezen van hun APG-pensioenoverzicht. Dat kan Nederland zich niet permitteren. Daarom is gekozen voor een nieuw, zakelijk stelsel met duidelijkheid aan de ‘voorkant’ om teleurstelling en frustratie aan de ‘achterkant’ te voorkomen.

Wat betekent dat voor u?
Vanaf 1 juli a.s. komt de rol van instanties als een Sociaal Team of een Centrum voor Jeugd en Gezin te vervallen. Ervoor in de plaats komt er in iedere gemeente een taskforce met de naam Bespaarteam. Dit team valt direct onder de afdeling financiƫn van uw gemeente. Het team heeft als enige opdracht om waar mogelijk te korten op de jeugdzorg. Hoewel het Bespaarteam, net zoals u dat gewend was, tijdens het keukentafelgesprek beleefd zal luisteren naar uw verhalen over uw situatie en de zorgen over uw kind, doet het met deze verhalen niets. Het gesprek dient slechts om in kaart te brengen hoe de zorg zoveel mogelijk kan worden beknot. Op enig moment na het keukentafelgesprek krijgt u vanzelf bericht over welke zorg bij u vervalt. Feitelijk verandert er voor u dus niets.

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, kunt u die tijdens uw eerstvolgende keukentafelgesprek aan het Bespaarteam stellen.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn”

Zie: brf Van Rijn 20170519