Copy
Werk-in-uitvoering | Goede ideeën zijn besmettelijk | Gratis geld? Gratis tijd!

GOUDasfalt in positie!

 

GOUDasfalt 4 copy

Collegebesluit
Op 1 september formaliseerde het college van b&w het al eerder informeel genomen besluit: het burgerinitiatief GOUDasfalt is voor het -college de eerst aangewezen ontwikkelende partij voor het voormalige Koudasfaltterrein. Andere geïnteresseerde partijen zullen naar ons worden verwezen. Ook financiert de gemeente enige externe procesbegeleiding om ons te ondersteunen en tot een goede samenwerkingsovereenkomst te komen. Als de gemeenteraad het college in deze steunt, slaat Gouda als een van de eerste gemeenten de weg in van ‘stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl’. Voor ons als burgers en voor de gemeente is dat een avontuurlijk proces van al doende leren.

Bezoek raads- en collegeleden en crowdfunders
Op 2 september ontving GOUDasfalt de voltallige raad en het college op het terrein. Ook de crowdfunders kregen die avond gelegenheid een kijkje te nemen en met eigen ogen de potentie van het terrein te aanschouwen. In de avondzon op deze prachtige nazomeravond toonde de plek zich van zijn mooiste kant. We kregen veel enthousiaste reacties en hebben menige vraag beantwoord.
De betrokkenheid en deskundigheid van de vele vrijwilligers die voor -GOUDasfalt aan het werk zijn, heeft velen aangenaam verrast. We hebben laten zien dat we behalve idealen ook de kennis en vaardigheden in huis hebben om die te verwezenlijken.

GOUDasfalt 6

Werk-in-uitvoering
Zoals we al eerder meldden, zijn er 9 werkgroepen aan de slag om de plannen voor het terrein vorm te geven. Dat levert half oktober een ‘bidbook’ op; een document dat duidelijk maakt wat wij de stad te bieden hebben en hoe we het terrein succesvol denken te kunnen ontwikkelen. Onderdelen zijn onder meer schetsen van de ruimtelijke en functionele invulling en een uiteenzetting van de eventuele financiële en andere risico’s die aan het project verbonden zijn. Dat is belangrijke informatie voor de gemeenteraad, die begin december stemt over het krediet voor de aankoop van het terrein.

Goede ideeën zijn besmettelijk
Ons enthousiasme voor het terrein is aanstekelijk gebleken. Inmiddels is er een tweede initiatief ontstaan van enkele (voormalige) vastgoedondernemers uit de stad die ook brood zien in deze prachtige plek. Een van hen was aanwezig bij de brainstorm over de invulling van het terrein. Daar waren we blij mee, want wij geloven in de toegevoegde waarde van hun expertise en vooral in samenwerking. Het is jammer dat zij desondanks hebben besloten hun eigen plan te trekken. Op 23 september presenteert dit vastgoedinitiatief zich aan de gemeenteraad. Wij volgen de ontwikkelingen met belangstelling en blijven open staan voor samenwerking.

GOUDasfalt 1

Gratis geld? Gratis tijd!
De stichting Gratis Geld Gouda keert zich tegen tegen de aankoop van het terrein door de gemeente. Zij vreest grote financiële risico’s die de gemeente niet kan dragen. In ons bidbook zullen we aandacht besteden aan de risico’s en verwachten we deze zorgen weg te kunnen nemen. De stichting heeft de gemeente met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur gevraagd alle stukken over GOUDasfalt openbaar te maken. Zij suggereert dat een kleine groep mensen met gemeenschapsgeld een ‘hobbyproject’ wil financieren.
GOUDasfalt ziet deze procedure met vertrouwen tegemoet. Wij handelen integer en zijn een groot voorstander van transparantie. Ook wij vinden dat ons plan de gemeenschap zo min mogelijk moet kosten. Sterker nog: ons hele streven is erop gericht het terrein in alle opzichten zo waardevol mogelijk te maken voor stad, burgers en buitenlui. Een hobby-project is het alleen in zoverre dat een grote groep enthousiaste mensen er veel gratis tijd in steekt, juist omwille van de stad.

Wil je bijdragen aan GOUDasfalt?
Mail naar: info@goudasfalt.nl en geef daarbij zo concreet mogelijk aan wat je kunt en wilt bijdragen. Of ga naar facebook.com/groups/GOUDasfalt of twitter.com/GOUDasfalt

 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 GOUDasfalt,


aanmelden voor deze nieuwsbrief    afmelden    profiel bijwerken 

Email Marketing Powered by MailChimp