Stukken Wob-verzoek 001

De stukken die wij tot dusver hebben ontvangen van de gemeente vindt u hieronder. Meer duiding volgt.

1. Brief Die Goude d.d. 5 maart 2015

2. Brief Gouda Bruist d.d. 5 maart 2015

3. Brief Goudasfalt aan raad d.d. 27 maart 2015

Valt u ook op in hoeveel toonaarden GOUDasfalt de deskundigheid bezingt die zij belangeloos aan de stad schenkt?

4. E-mail Kloosterman aan raad d.d. 27 maart 2015

5. Petitie aangeboden op 27 maart 2015 (zie: petities.nl)

Deze stukken (1 t/m 5) zijn aan de raad gestuurd nadat de wethouder in de raadsvergadering van 2 maart 2015 had laten weten geen kredietvoorstel voor te leggen wegens onvoldoende draagvlak. We nemen aan dat deze stukken onder de raadsleden zijn verspreid. Toch maken ze vreemd genoeg geen deel uit van de vergaderstukken van 15 april 2015 en komen nr. 3 en 4 niet voor op de lijst met ingekomen post van de raad.

6. E-mail van dhr. Schraven met stukken d.d. 12 mei 2015

7. E-mail mevr. Roukens met voorstel Goudasfalt d.d. 18 mei 2015

Kennelijk heeft op 11 mei 2015 het eerste overleg plaatsgevonden tussen GOUDasfalt en de gemeente. Naar aanleiding daarvan legt GOUDasfalt in een voorstel vast hoe zij haar rol ziet.

8. E-mail van Goudasfalt met notitie en aangepast voorstel d.d. 22 mei 2015

9. E-mail dhr. Schraven met besluitenlijst d.d. 4 juni 2015

Op basis van een iets aangepast voorstel wordt in de besluitenlijst vastgelegd wat de rol van GOUDasfalt wordt, alles nog onder voorbehoud van een collegebesluit. In het kort: GOUDasfalt gaat ‘iets’ doen met ontwikkeling, krijgt exclusiviteit, zit niet aan bij de onderhandelingen met KVWS en mag op kosten van de gemeente een bevriende procesbegeleidster inhuren (er was toch € 150k via crowdfunding beschikbaar?).

10. E-mail dhr. Verweij lijst opstallen d.d. 26 juni 2015

11. Offerte van ‘Erfgoedwerf’ (Martine van Lier) d.d 12 juli 2015

Grappig hoe deze offerte is ‘volgeschreven’ naar de beschikbare € 10.000.

12. E-mail mevr. Roukens met offerte d.d. 23 juli 2015

13. Brief gemeente Gouda met bevestiging betaling d.d. 5 augustus 2015

Pringgg… Kassa!

14. Rapport bodemonderzoek Aveco de Bondt d.d. 8 december 2014 (let op: groot bestand, ca. 10 MB)

Na bijna een jaar mag u weten wat er in de bodem en het grondwater van het Koudasfaltterrein zit. ‘Een organisatie’ had bezwaren geuit tegen openbaarmaking. Wij vermoeden dat dat Volker Wessels is geweest.