Ongevraagd advies!

Afgelopen najaar kreeg de raad een afstudeerscriptie toegestuurd van Ineke Linders met de omineuze titel ‘Leren van het verleden’. In die scriptie wordt de bestuursstijl van de gemeente in de afgelopen jaren onder de loep wordt genomen. Die bestuursstijl heeft namelijk, zoals u weet, geleid tot een explosieve stijging van de gemeentelijke schuldenlast. Bedroeg die in 2002 nog iets van € 38 miljoen, nu zitten we ongeveer op € 325 miljoen and counting.

Linders legt haarfijn bloot waar het in het besluitvormingsproces aan schortte: niet alleen was er structureel gebrek aan aandacht voor de rationele aspecten van een project, maar ook ontbrak veelal de moed (of de wil?) om de kenbare risico’s onder ogen te zien. Er moest gescoord worden. Om het in goed Nederlands te zeggen: men ging liever uit van wishful thinking dan van een worst-case scenario. Met bestuurlijke newspeak werd de aandacht van de voorzienbare risico’s afgeleid en werden ze gebagatelliseerd.

Zijn er lessen geleerd of blijft alles bij het oude? Wij vinden het dossier ‘Goudasfalt’ een mooie lakmoesproef voor het lerend vermogen van de Goudse beslissers. Graag helpen wij de leden van de gemeenteraad een eindje op weg. Daarom stuurden wij hun ongevraagde advies, al is het maar opdat zij achteraf niet kunnen zeggen: wij wisten nergens van.

Lees ons advies ‘Gouden kans of gouden bergen?’ op: Advies koudasfalt 20160112